Read this User Guide before or during Publishing

marijuana

  • 娱乐热闻

    BIGBANG成员TOP 吸食大麻

    (综合迅)震惊!正在服役的TOP因吸食大麻,正接受调查。对此,YG娱乐发表官方立场,承认事情属实。 今天(1日)韩媒报道了韩国男团BIGBANG成员TOP入伍前因吸食大麻接受调查的消息。 YG娱乐通过官方立场表示