Read this User Guide before or during Publishing

BIGBANG成员

  • 娱乐热闻

    胜利惊传恋爱ING!

    韩国天团BIGBANG成员胜利谈吐风趣,个性外向不做作,累积大批粉丝喜爱,他近期活跃参加各大综艺节目,也计划推出个人专辑及巡回演唱会。据韩媒最新消息,却爆出他已恋爱ING,正在与某位圈外女性交往。 据韩媒报