Read this User Guide before or during Publishing

刘行格

  • 娱乐热闻

    刘行格拍完激烈床戏才知怀孕!

    刘行格2009年参加《超级偶像3》闯出名号,之后进入娱乐圈发展,近日从歌手转型当演员。她最近接拍电视剧《实习医师斗格》,在片场频频呕吐,一问才知,原来已经怀孕4个月,期间还拍了激烈床戏,浑然不知肚里已有